ZD skály družstvo

O firmě

 

 

 

   

Projekt „Využití odpadního tepla z kogenerační jednotky BPS ZD Skály Benešov“ je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je náhrada vytápění pevnými palivy v napojených objektech za vytápění odpadním teplem získaným z obnovitelných zdrojů energie. Odpadní teplo je již částečně využíváno pro vlastní spotřebu v zemědělském areálu a realizace projektu přispěje ke zvýšení podílu využití odpadního tepla. Výstavba teplovodu a jeho uvedení do provozu pozitivně ovlivní životní prostřední v obci a okolí, neboť významně přispěje ke snížení emisí CO2 v místě realizace, což povede ke zlepšení kvality ovzduší v topné sezóně.

V rámci projektu bude na teplovod napojeno 7 objektů.

 

 

O firmě: 

ZD SKÁLY, družstvo bylo založeno v roce 1997. Firma se nachází v podhorské oblasti Drahanské vrchoviny. Družstvo hospodaří na výměře 1403 ha, z toho 880 ha trvalé travní porosty.

V rostlinné výrobě se podnik orientuje na pěstování obilovin a řepky. V živočišné výrobě se zabývá chovem krav bez tržní produkce mléka, včetně chovu plemenných krav plemene Charolais.

Od roku 2010 byla ve spolupráci s Jihočeským chovatelem, a.s. na Benešově schválena odchovna plemenných býků masných plemen.

 

 

ZD SKÁLY, družstvo oznamuje všem  pronajímatelům  pozemků, 

 

že ve dnech 12. a 13. října 2020 proběhne výdej   pachtovného   z   pozemků

 

ve   formě   naturální,  přičemž   cena   obilí   je  stanovena   na 450,- Kč

 

za   jeden  metrický cent,   cena   platí    pro   ječmen, pšenici a oves.

 

 

Obilí   se  bude   vydávat   na   středisku   Benešov   a    to   v  době  od   8 hodin ráno

 

do  16 hodin  odpoledne, mimo polední přestávku od 11:30 do 12:30.

 

Pokud   si   v   daném   termínu  obilí   nevyzvednete,   máte možnost  tak   učinit  

 

na základě telefonické domluvy s panem Žáčkem tel.: 733 533 492.

 

VEZMĚTE    SI    S SEBOU    PYTLE   NA    OBILÍ  ! !