ZD skály družstvo

O firmě

 

    

 

ZD SKÁLY, družstvo bylo založeno v roce 1997. Firma se nachází v podhorské oblasti Drahanské vrchoviny. Družstvo hospodaří na výměře 1403 ha, z toho 880 ha trvalé travní porosty.

V rostlinné výrobě se podnik orientuje na pěstování obilovin a řepky. V živočišné výrobě se zabývá chovem krav bez tržní produkce mléka, včetně chovu plemenných krav plemene Charolais.

Od roku 2010 byla ve spolupráci s Jihočeským chovatelem, a.s. na Benešově schválena odchovna plemenných býků masných plemen.

 

      ZD  SKÁLY,  družstvo  Benešov  oznamuje  všem  pronajímatelům  pozemků,  že  ve

 

  dnech 25., 26. a 27. října 2018 proběhne  výdej   nájemného   z   pozemků   a  

 

  majetkových   podílů   ve   formě   naturální,  přičemž   cena   obilí   je  stanovena   na

 

 500,- Kč   za   jeden  metrický cent,   cena   platí    pro   ječmen,   pšenici   i   oves.

 

 

      Obilí   se  bude   vydávat   na   středisku   Benešov   a    to   v  době  od   8 hodin ráno

 

 do  16 hodin  odpoledne, mimo polední přestávku od 11:30 do 12:30.  

 

Pokud   si   v   daném   termínu  obilí   nevyzvednete,   máte možnost  tak   učinit   na

 

základě telefonické domluvy s panem Žáčkem tel.: 733 533 492.

 

          VEZMĚTE    SI    S SEBOU    PYTLE   NA    OBILÍ  ! !