ZD skály družstvo

Kontakty

ZD SKÁLY, družstvo Benešov 246, 679 53

IČO: 25505319
DIČ: CZ-25505319

TEL: 516467286
E-MAIL: skaly@raz-dva.cz

Předseda a ekonom

Ing. Václav Pliska - tel: 733533493, e-mail: pliskavaclav@seznam.cz

Místopředseda

Milan Fabiánek - tel: 733533490, e-mail: malyfabian@seznam.cz

Agronom

Jaromír Žáček - tel: 733533492, e-mail: jzacek.zdskaly@seznam.cz

Zootechnik

Miloslav Přikryl - tel: 733533491, e-mail: miloslavprikryl@seznam.cz

Ekonomický úsek

Božena Přikrylová - tel. 733533495, e-mail: prikrylovab@seznam.cz

Evidence pozemků

Bc. et Bc. Lenka Dvořáčková (Žáčková)  -tel. 733533343, e-mail: zackoval.zdskaly@seznam.cz